Terugblik op Workshop Low Arousal Approach

Op 10 mei vond de workshop Low Arousal van Studio 3 plaats. Low Arousal Approach is een andere benadering van complex gedrag bij mensen met een beperking. Prof. Andy MacDonnell en Paul Phillips, ontwerper en trainers van Low Arousal van Studio 3 uit het Verenigd Koninkrijk, deden hun verhaal over de invloed van stress op het gedrag van mensen in het algemeen en voor neurodiverse mensen in het bijzonder.

We startten met het verhaal van Koen en zijn familie en team, die vanuit het project Bondgenoten ondersteuning krijgen. Ze hebben 2 dagen Low Arousal training, theorie en prakrijk achter de rug. De moeder van Koen, Angelique vertelde over Koen en over de training en de effecten op het denken en de plannen met Koen.

Andy en Paul deden hun verhaal naast de methodiek van Triple-C gehouden door Hans van Wouwe, een van de ontwerpers van Triple-C. Met hen, met Erwin Wieringa en met de zaal gingen we in gesprek over onderwerpen als:

  • Hoe het gedrag van hulpverleners en andere mensen rondom een persoon invloed heeft op stress.
  • Dat 70% van stress ontstaat door interactie tussen mensen.
  • Wat je allemaal kunt doen om minder zelf een bron van stress te zijn.
  • Waarom fixeren en opsluiten schadelijk en verwerpelijk is. Dat mensen ruimte nodig hebben en beweging en dat dat beter werkt om stress te verminderen en mensen in staat te stellen zichzelf te reguleren dan medicatie en opsluiting.
  • Dat mensen met ingewikkeld gedrag samen laten wonen niet leidt tot stressreductie.
  • Dat empathie een vereiste is voor een goede hulpverlening.
  • Dat beheersen van andere personen fout is en leidt tot machtsmisbruik. Voor een goede relatie met de mensen die je begeleidt is het nodig om naast de persoon te staan, je eigen aandeel te leren kennen, tijd te nemen, de persoon te nemen zoals hij/zij is en niet direct te vervallen in het duiden en labelen van gedrag.
  • Dat verveling bieden in snoezelruimtes en veel dagbestedingsvoorzieningen schade veroorzaakt en stress vergroot. Mensen moeten gerichte activiteiten hebben die bij hen passen.
  • Je kunt iemand alleen maar kalmeren als je dat zelf bent (of goed kunt acteren). Leer wat bij de persoon stress veroorzaakt en stress wegneemt. Benut allerlei zaken die voor de meeste mensen hetzelfde werken: welke geur, welke muziek, rumoer of stilte, wel of geen mensen om je heen, buiten of binnen, praten of niet praten.

Als het om fysieke aspecten gaat, leerden we in plaats van agressie te hanteren, zoals in veel trainingen gebeurt, de situatie te ontstressen. Door afleiding, ruimte bieden, grapjes maken, iets lekkers aanbieden, je lijf ontspannen, zelf ruimte geven en zeggen dat je zo terug komt. Allerlei manieren om in ieder geval niet de spanning verder op te laten lopen en schade aan het contact te vermijden.

De bijdrage van Hans over Triple-C en het gesprek met de zaal lieten zien dat er veel overeenkomsten zijn in de manier waarop er naar mensen en gedrag gekeken wordt. Zoals dat de focus niet op het gedrag moet komen te liggen, maar op waar je mee bezig bent en op het beschermen van de goede veilige relatie met de ander. Dat LA echter nog meer uitgaat van het individu, op de persoon. Vanuit LA zou je geen mensen in een groep laten wonen vanwege hun gedrag. Dat zou meer stress creëren, niet oplossen. Je kijkt nog meer naar de unieke behoeftes van die ene persoon en wat deze wil, kan en doet en waar hij/zij gedijt.

Een inspirerende praktische workshop. Onder de aanwezigen waren ook meerdere families die te maken hebben met een situatie waar de inzichten welkom blijken. Verder andere Bondgenoten, onafhankelijk clientondersteuners, zorgaanbieders en wetenschappers. Er is vraag naar meer. Andy komt in september weer naar Nederland en zal dan ook 1 of meerdere families bezoeken om te adviseren en/of te trainen.

Geschreven door Hans Kroon