Deskundigheidsbevordering Wet Zorg en Dwang
Fysieke bijeenkomst

17 sept 2024

Lesdag(en)

17 sept 2024

Tijd

13:30 - 15:30 uur

Type

Fysieke bijeenkomst

Docent

Edwin van Breemen

Locatie

Zeist, Sparrenheuvel 34A

Accreditatie

Prijs

 150,00

20 op voorraad

Tijdens deze training wordt informatie verstrekt over de Wet Zorg en Dwang, welke op 1 jan. 2020 in werking is getreden. We gaan in op de verschillende doelgroepen die met deze wet te maken kunnen krijgen. Wat is niet vrijwillige zorg? Wanneer mag dat worden toegepast? Waar mag onvrijwillige zorg gegeven worden? Wat moet er gebeuren om onvrijwillige zorg toe te passen? Wat betekent dit voor het aanvragen van zorg bij gemeente, zorgverzekering of Wlz? Welke rol heb je als onafhankelijk cliëntondersteuner? Wat zou je als cliëntondersteuner moeten weten? Na een inleiding gaan we met elkaar aan de gang met enkele voorbeeldsituaties.

Voor wie

Onafhankelijk cliëntondersteuners werkzaam voor cliënten die zorg gebruiken via Jeugdwet, Wmo, zorgverzekeringswet en Wlz.

Doelstelling

De onafhankelijk cliëntondersteuner ontwikkelt zijn/haar kennis over:

 • De wet zorg en Dwang.
 • De vragen die daaruit voortvloeien voor de cliëntondersteuner.
 • De mogelijke oplossingsrichtingen.
 • De grenzen van wat wel/niet mogelijk is.

Na afloop van de bijeenkomst

 • Heb je kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de Wet zorg en dwang.
 • Heb taak van het CIZ betreffende de Wet zorg en dwang.
 • Heb je kennis over de taak, rol en werkwijze van cliëntenvertrouwenspersoon.
 • Kun je de verworven kennis inzetten tijdens je werkzaamheden als cliëntondersteuner.
 • Kun je de vragen beantwoorden van mensen met een beperking die gebruik willen maken van een zorg en mogelijk met gedongen zorg te maken krijgen.
 • Zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk betreffende de zorgaanbieder, onvrijwillige zorg in de thuissituatie, stappenplan, cliëntvertrouwenspersoon.
 • Ben je op de hoogte van de verschillende taken en functies (deels overlap) van mantelzorgmakelaar, onafhankelijke cliëntondersteuner, cliëntvertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris van een instelling.

Meer weten over de docent(en) van deze training? Bekijk dan onze docentenpagina.