Deskundigheidsbevordering Advocaat en de Rechter
Fysieke bijeenkomst

27 nov 2023

Lesdag(en)

27 november 2023

Tijd

09:30 - 16:00 uur (incl. lunch)

Type

Fysieke bijeenkomst

Docent

Erik Klein Egelink en Matthijs Vermaat

Locatie

Zeist, Sparrenheuvel 34A, gebouw C

Accreditatie

Prijs

 550,00

15 op voorraad

Tijdens de training gaan we in op spanningsvelden tussen bestuursorganen (zoals gemeentes, zorgverzekeraars en zorgkantoren) en het laten afweten of beperkingen opleggen wanneer ondersteuningsverzoeken worden ingediend. De kans dat een cliënt om deze reden vast loopt neemt hiermee toe, terwijl de wet zegt ‘levensbreed en cliënt overschrijdend’. Na een ochtend vol theorie, gaan we in de middag aan de slag met door de deelnemers vooraf ingediende casussen en/of onderwerpen die relevant zijn voor de training. Kortom, zo dicht mogelijk bij de praktijk, zodat je na het volgen van deze training beter beslagen ten ijs kan komen, waarmee mogelijke procedures kunnen worden voorkomen.

Voor wie

Onafhankelijke cliëntondersteuners, zorgprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, huisartsen, mantelzorgondersteuners, bewindvoerders, mentoren en verwanten van cliënten die te maken hebben met Jeugdwet, Wlz, Wmo, zorgverzekeringswet of de Wet zorg en dwang.

Doelstelling

De deelnemer ontwikkelt kennis op het gebied van de algemene juridische (spel)regels die wettelijk gelden bij ondersteuningsverzoeken (waaronder verzoeken om een persoonsgebonden budget) met betrekking tot de:

  • Wet langdurige zorg;
  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
  • Jeugdwet;
  • Zorgverzekeringswet;
  • De Wet zorg en dwang.

Omdat het belangrijk is om te weten of het zinvol is tegen beslissingen van bijvoorbeeld het zorgkantoor of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente bezwaar te maken of beroep in te stellen, wordt ook de nodige aandacht besteed aan de Algemene wet bestuursrecht.

Na afloop van de bijeenkomst

  • Kun je kritische vragen stellen aan vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de gemeente of het zorgkantoor;
  • Weet je welke consequenties een kritische opstelling kan hebben en hoe je kunt omgaan met weerstand;
  • Weet je welke vragen wel of niet gesteld mogen worden door (onder andere) gemeente of zorgkantoor;
  • Weet je of en zo ja, welke beperkingen kunnen worden opgelegd als er zorg wordt toegekend ofwel op grond waarvan zorg kan worden geweigerd.
  • Weet je wanneer je mag en moet ingrijpen en de manier waarop.