Basistraining Wlz Cliëntondersteuning, 3 dagdelen
Digitale bijeenkomst

12 juni 2024

Lesdag(en)

12, 25 en 27 juni 2024

Tijd

12 en 25 juni: 13:30 - 16:00 uur en 27 juni: 10:00 - 12:30

Type

Digitale bijeenkomst

Docent

Dorien Kloosterman

Locatie

Teams

Accreditatie

Prijs

 375,00

9 op voorraad

Tijdens deze drie dagdelen durende training (digitaal) komen alle belangrijke items aan de orde. Denk aan:

 • het zorglandschap in Nederland;
 • afbakening tussen de verschillende zorgwetten;
 • de Wmo,
 • de zorgverzekeringswet en Jeugdwet
 • uitgebreide informatie over de Wlz. We bespreken de toegang tot de Wlz, het aanvragen van een indicatie Wlz,  de eigen bijdrage CAK, de verschillende verzilveringsvormen Wlz, zoals zorg met verblijf, Pgb, Mpt en Vpt
 • PGB in de andere drie zorgwetten,
 • jouw rol als rol cliëntondersteuner,
 • mogelijkheden tot opschaling bij complexe casuïstiek en samenwerking met het zorgkantoor.

Voor wie

Cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars die werkzaam zijn t.b.v. mensen die zorg ontvangen via Jeugdwet, Wmo, Zvw of Wlz. Van de deelnemers wordt verwacht dat hij/zij functioneert op HBO werk- en denkniveau. De Module wordt op HBO niveau gegeven. Minimaal 6 deelnemers, maximaal 11 deelnemers.

Doelstelling

 • De cliëntondersteuner ontwikkelt zijn/haar kennis over: de verschillende wetten, de financiering en de aanspraken in vogelvlucht.
 • Uitgebreide kennisvergaring over de Wlz.
 • Toepassing van diverse regelingen zoals aanvraag Extra Kosten thuis, meerzorg, overige toeslagen Wlz, berekenen eigen bijdrage.
 • De vragen die daaruit voortvloeien voor de cliëntondersteuner.
 • De mogelijke denkrichtingen.
 • De grenzen van het beroep onafhankelijk cliëntondersteuner.

Na afloop:

 • Heb je kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bovengenoemde items.
 • Ben je in staat om cliënten en naasten adequaat te informeren over bovengenoemde zaken.
 • Kun je de vragen beantwoorden van mensen met een beperking die gebruik willen maken van zorg.
 • Zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk betreffende de Sociale Verzekeringsbank, de gemeente, de zorgverzekering, het zorgkantoor, het CIZ, CAK.
 • Ben je in staat te ondersteunen bij een meerzorgaanvraag, Extra Kostenthuisaanvraag, berekeningen te maken, ondersteunen bij PGB aanvraag enz.
 • Kun je de vragen beantwoorden van mensen met een beperking die gebruik willen maken van een zorg, wijze van inzet, mogelijkheden, verschillende verzilveringswijzen, Zorg met verblijf, VPT, MPT, PGB.
 • Ben je op de hoogte van mogelijkheden t.a.v. kleinschalige particuliere initiatieven zoals Thomashuizen, ouder(woon)initiatieven, herbergier e.d.

Tijdsinvestering

Er wordt verwacht dat er voorbereidingsopdrachten worden gemaakt, literatuur wordt gelezen en na afloop van een bijeenkomst verwerkingsopdrachten worden gemaakt.

Voorbereiding 6 uur (3 maal 2 uur)
Volgen training 9 uur (3 maal 3 uur)
Verwerkingsopdracht 4 uur
Totaal 19 uur

Meer weten over de docent(en) van deze training? Bekijk dan onze docentenpagina.