Basistraining Wlz Cliëntondersteuning, 3 dagdelen
Fysieke bijeenkomst

11 sept 2023

Lesdag(en)

11 & 25 sept en 9 okt 2023

Tijd

10.00 -13.00 uur

Type

Fysieke bijeenkomst

Docent

Dorien Kloosterman

Locatie

Zeist, Sparrenheuvel 34A

Accredatie

19 punten

Prijs

 450,00

9 op voorraad

Tijdens deze drie dagdelen durende training (2 bijeenkomst op locatie en laatste bijeenkomst vindt digitaal plaats) komen alle belangrijke items aan de orde. Denk aan:

 • het zorglandschap in Nederland;
 • afbakening tussen de verschillende zorgwetten;
 • de Wmo,
 • de zorgverzekeringswet en Jeugdwet
 • uitgebreide informatie over de Wlz. We bespreken de toegang tot de Wlz, het aanvragen van een indicatie Wlz,  de eigen bijdrage CAK, de verschillende verzilveringsvormen Wlz, zoals zorg met verblijf, Pgb, Mpt en Vpt
 • PGB in de andere drie zorgwetten,
 • jouw rol als rol cliëntondersteuner,
 • mogelijkheden tot opschaling bij complexe casuïstiek en samenwerking met het zorgkantoor.

Voor wie

Cliëntondersteuners en mantelzorgmakelaars die werkzaam zijn t.b.v. mensen die zorg ontvangen via Jeugdwet, Wmo, Zvw of Wlz. Van de deelnemers wordt verwacht dat hij/zij functioneert op HBO werk-en denkniveau. De Module wordt op HBO niveau gegeven. Minimaal 6 deelnemers, maximaal 11 deelnemers.

Doelstelling

 • De cliëntondersteuner ontwikkelt zijn/haar kennis over: de verschillende wetten, de financiering en de aanspraken in vogelvlucht.
 • Uitgebreide kennisvergaring over de Wlz.
 • Toepassing van diverse regelingen zoals aanvraag Extra Kosten thuis, meerzorg, overige toeslagen Wlz, berekenen eigen bijdrage.
 • De vragen die daaruit voortvloeien voor de cliëntondersteuner.
 • De mogelijke denkrichtingen.
 • De grenzen van het beroep onafhankelijk cliëntondersteuner.

Na afloop:

 • Heb je kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bovengenoemde items.
 • Ben je in staat om cliënten en naasten adequaat te informeren over bovengenoemde zaken.
 • Kun je de vragen beantwoorden van mensen met een beperking die gebruik willen maken van zorg.
 • Zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk betreffende de Sociale Verzekeringsbank, de gemeente, de zorgverzekering, het zorgkantoor, het CIZ, CAK.
 • Ben je in staat te ondersteunen bij een meerzorgaanvraag, Extra Kostenthuisaanvraag, berekeningen te maken, ondersteunen bij PGB aanvraag enz.
 • Kun je de vragen beantwoorden van mensen met een beperking die gebruik willen maken van een zorg, wijze van inzet, mogelijkheden, verschillende verzilveringswijzen, Zorg met verblijf, VPT, MPT, PGB.
 • Ben je op de hoogte van mogelijkheden t.a.v. kleinschalige particuliere initiatieven zoals Thomashuizen, ouder(woon)initiatieven, herbergier e.d.

Tijdsinvestering

Er wordt verwacht dat er voorbereidingsopdrachten worden gemaakt, literatuur wordt gelezen en na afloop van een bijeenkomst verwerkingsopdrachten worden gemaakt.

Voorbereiding 6 uur (3 maal 2 uur)
Volgen training 9 uur (3 maal 3 uur)
Verwerkingsopdracht 4 uur
Totaal 19 uur