Onze docenten

Geaccrediteerde bijscholing voor cliëntondersteuners: digitaal, hybride en fysiek.

De PLUSacademie verzorgt diverse door het Registerplein geaccrediteerde opleidingen. De opleidingen worden zowel digitaal, hybride (combinatie van virtueel classroom en fysiek) als fysiek gegeven door deskundige docenten. Ook tijdens de bijeenkomsten zelf wordt gebruik gemaakt van een ruime afwisseling van werkvormen, gespreksgroepen, rollenspelen, schriftelijke opdrachten maken, casusbesprekingen enz. Daarnaast biedt de PLUSacademie op termijn diverse e-learnings aan. De meeste trainingen, cursussen en e-learnings zullen via het Registerplein worden geaccrediteerd.

Peter van Wolferen

Peter van Wolferen

Docent

lees meer over mij

Welke onderdelen verzorg je binnen de PLUSacademie?
Ik verzorg de les gezondheidszorg en recht, algemene wettelijke regels binnen de gezondheidszorg.

Waar heb je ervaring opgedaan?
Na de HBO-V heb ik een jaar in het ziekenhuis gewerkt en 10 jaar in de psychiatrie (verschillende afdelingen). In die tijd heb ik ook de opleiding Nederlands Recht gedaan met als afstudeerrichting Gezondheidsrecht en Bestuursrecht. Daarna heb ik gewerkt bij (de voorganger van) het CIZ en Zorgkantoor Zilveren Kruis (afdeling bezwaren PGB AWBZ) en VGZ (afdeling Fraude). Sinds 1 januari 2019 werk ik als cliëntondersteuner bij ClientondersteuningPlus en geef daarnaast lessen gezondheidsrecht bij verschillende opleidingen.

Kun je nog iets over jezelf vertellen?
Ik vind het belangrijk, dat mensen die van zorg afhankelijk worden zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven leiden. Mijn streven is om daar met zorgorganisatie en cliënt naar te kijken en over in contact te blijven. Vanuit mijn achtergrond ben ik veel betrokken bij klachten en bezwaren. Ik probeer daarbij dat partijen weer met elkaar in gesprek komen, of als dat niet lukt het juridisch zo goed mogelijk te regelen.

Caroline van der Hek

Caroline van der Hek

Directeur en docent

lees meer over mij

Welke onderdelen verzorg je binnen de PLUSacademie?

Ik ben een van de initiatiefnemers en aandeelhouders van de PLUSacademie. Daarnaast verzorg ik de training aan de zorgprofessionals in de wijk. 

Een training die gaat over keuzemogelijkheden binnen de zorg, met name de ouderenzorg. En met welke argumenten overtuig ik een cliënt een bepaalde keuze te maken. 

Waar heb je ervaring opgedaan?

Meer dan 10 jaar geleden ben ik gestart als mantelzorgmakelaar en sinds 2016 actief als ondernemer en cliëntondersteuner in de wet Langdurige zorg.  Sinds 2018 ben ik directeur van ClientondersteuningPLUS. In die hoedanigheid begeleid ik o.a. de cliëntondersteuners op hun weg.  De afgelopen jaren heb ik veel wijkteams, buurtteams en zorgbemiddelaars meegenomen in wet- en regelgeving zorg in de wijk. Daarnaast ben ik de initiatiefnemer van de post-hbo opleiding tot cliëntondersteuner bij HBO Drechtsteden en heb ik een bijdrage geleverd aan de inhoud. 

Kun je nog iets over jezelf vertellen?

Ik ben en voel me een echte ondernemer. Iedere dag nieuwe ideeën, continue bezig met de wereld van cliëntondersteuning. Hoe kunnen we het nog beter doen, hoe verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening, hoe nemen we nog meer mensen mee in onze kennis van de wereld van de zorg. 

 

Dorien Kloosterman

Dorien Kloosterman

Onderwijskundig adviseur en Kerndocent

lees meer over mij

Ik ben bevoegd eerstegraads docent pedagogiek en geef regelmatig gastcolleges aan diverse (HBO-) opleidingen, bij diverse zorgaanbieders e.a.

Waar heb je ervaring opgedaan?

Ik ben al vele jaren werkzaam in de landelijke belangenbehartiging voor mensen met een beperking en hun familie. Als docent verzorg ik vakken over de inhoudelijke zorgwetgeving, wet zorg en dwang, begeleid ik stagiaires en nog veel meer. Ik vind het belangrijk dat zorgprofessionals en cliëntondersteuners goed opgeleid zijn, zodat zij van meerwaarde zijn voor de zorgvrager en zijn/haar familie. 

Hans Kroon

Hans Kroon

Senior Cliëntondersteuner WLZ

lees meer over mij

Welke onderdelen verzorg je binnen de PLUSacademie?
Ik geef les over Sociale Rolversterking, oftewel de theorieën die beschrijven wat elk mens nodig heeft om een goed leven te hebben. En op welke manier men buitengesloten raakt door levensomstandigheden zoals het hebben van een beperking. En wat je kunt doen, anders dan alleen via de vaststaande zorgvoorzieningen om als individu, net als elke ander volwaardig burger te zijn van de samenleving.

Waar heb je ervaring opgedaan?
Eerder bij stichting Perspectief als trainer en als coach voor Middin. Ik verzorg regelmatig trainingen en werk in de toepassing ervan met mensen zelf. Internationaal werk ik samen met de ISRVA als co-trainer SRV en als assessor van het boordelen van zorgsystemen.

Kun je nog iets over jezelf vertellen?
Ik vind het belangrijk dat iedereen het leven krijgt wat hij wil, ook als dat belemmerd wordt door aannames van anderen of allerlei beperkingen. Elk persoon is uniek en heeft wat bij te dragen. Ik vind het heerlijk om te helpen manieren te vinden waarop dat kan gaan lukken, zeker ook als anderen dat niet zien.

Matthijs Vermaat

Matthijs Vermaat

Advocaat

lees meer over mij

Matthijs Vermaat is sinds 1994 werkzaam als advocaat. Bij de Universiteit van Amsterdam deed hij onderzoek naar de wet Voorzieningen gehandicapten (Wvg) en promoveerde op het proefschrift Voorzieningen in de WVG, verantwoorde voorziening of participatievoorziening. Hij publiceert veel op het gebied van het gehandicaptenrecht, bestuursrecht.

Matthijs is goed ingevoerd op het gebied van het recht voor mensen met een beperkingen. Denk aan de Wlz, Wmo 2015 de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet.  Hij is daarnaast gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht en het bestuursrecht. Matthijs is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (SSZ), de Vereniging voor Administratief Recht (VAR), de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR) en het Nederlands Juristen Comité voor de Rechten van de Mens (NJCM). Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht
  • Gezondheidsrecht
  • Sociaal-zekerheidsrecht (waaronder Wmo 2015, Jeugdwet, Wet langdurige zorg)
Erik Klein Egelink

Erik Klein Egelink

Seniorrechter - Afdeling Bestuursrecht

lees meer over mij

Erik Klein Egelink is werkzaam als senior rechter bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij werkzaam als adjunct-directeur bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Hij heeft voor de gemeente Nijmegen gewerkt als advocaat en procureur en als unithoofd Juridische zaken van de afdeling Sociale zaken en werk. Erik is daarnaast docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en bij de Opleidingen Sociaal Recht in Utrecht.

Erik is gespecialiseerd op het gebied van bestuursrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Edwin van Breemen

Edwin van Breemen

Cliëntondersteuner

lees meer over mij

Met een jarenlange ervaring binnen de zorg aan mensen met een beperking, zowel verstandelijk als lichamelijk, heb ik veel deskundigheid opgebouwd om mij als onafhankelijk cliëntondersteuner in te zetten en aan de zijde van mensen te staan die deze steun kunnen gebruiken. Mijn uitgangspunt is altijd om mensen in hun kracht te zetten en dat zij zelf zoveel mogelijk de regie houden. Door werkelijk met elkaar in gesprek te gaan luister ik graag naar de vraag achter de vraag. Ook wanneer de oplossing niet direct voor handen ligt, ga ik op creatieve wijze door om de oplossing voor elkaar te krijgen die bij u past. Ik vertaal uw vraag graag in passende zorg en ondersteuning, die voor u werkt.